top of page

Informatie voor de ouders over Rijschool Individu

Uw zoon of dochter heeft de leeftijd bereikt dat hij of zij mag beginnen met autorijlessen. Via deze informatie wil Rijschool Individu u wat meer inzicht geven in de zaken waar uw zoon of dochter mee te maken krijgt bij de route naar zijn of haar rijbewijs. Omdat uw zoon of dochter zelf achter het stuur moet gaan zitten en zelf rijexamen moet gaan doen, begrijpen wij dat u als ouder graag – al dan niet van een afstand – inzicht heeft in wat er tijdens de rijopleiding speelt.

 

Start van de rijopleiding

Wij bieden al onze nieuwe leerlingen een vrijblijvende intake aan. Tijdens deze rijtest gaat uw zoon of dochter de eerste meters achter het stuur van de lesauto ervaren. Wij kijken naar de potentie van de leerling en we proberen een nauwkeurige indicatie te geven van het aantal te volgen lessen. Dit doen wij door te kijken naar het gedrag van de leerling, hoe snel hij/zij informatie verwerkt en hoe hij/zij reageert op bepaalde situaties zoals drukte op de weg. Door middel van inzicht en ervaring van onze instructeur kunnen wij relatief nauwkeurig het aantal lessen inschatten. Uiteraard blijft het een indicatie. Bij de intake zit ook een stukje nabeschouwing waarbij onze instructeur o.a. de leerling informeert over de verplichtingen van de leerling, waaronder het behalen van het theoriecertificaat. Wij kunnen niet al deze verplichtingen van de leerling uit handen nemen, wel doen wij er alles aan om onze leerlingen hierin te begeleiden en te helpen daar waar nodig!

 

Rijschool Individu is van mening dat u, maar ook uw zoon of dochter zich prettig moeten voelen bij de rijschool waarbij u zich aansluit en dit kan alleen als u maar ook uw zoon of dochter zelf objectief en zonder verplichtingen de keuze maakt bij wie je deze leuke, eenmalige maar ook belangrijke opleiding volgt!

 

Tijdens de rijopleiding

Voor het begin van de nieuwe rijtaak meten we altijd eerst het “controle aanvangsniveau” dit doen wij altijd onderweg naar het nieuwe oefengebied om zo de lestijd zo effectief mogelijk te benutten. Het controle aanvangsniveau meten we om te zien wat de leerling van de vorige les heeft onthouden en of het niveau op peil is voor we de leerling het nieuwe onderwerp gaan aanleren. Na het controle aanvangsniveau geven we de leerlingen altijd eerst een mondelinge uitleg in combinatie met beeldmateriaal (foto’s, tekeningen en situatieschetsen etc.). Daarna geven wij altijd een demonstratie van de op dat moment te behandelen lesonderwerp. Tijdens de demonstratie wisselen de rij-instructeur en leerling van plek en laat de rij-instructeur al rijdend vanaf achter het stuur zien hoe de rijtaak uitgevoerd moet worden. Dit doet de rij-instructeur een aantal maal tot dat het voor de leerling duidelijk is.

 

Na de demonstratie gaat de leerling dit zelf oefenen. In het begin met aanwijzingen van de rij-instructeur en naar mate de vordering steeds

meer zelfstandig. Wij gebruiken hiervoor altijd routes die passend zijn op de op dat moment uit te voeren rijtaak zodat we ook de moeilijkheidsgraad van rijtaak steeds kunnen verhogen. We beginnen in een gemakkelijk oefengebied en met aanwijzingen van de rij-instructeur bouwen we het zodanig op, dat de leerling dit uiteindelijk zelfstandig kan uitvoeren in complexe situaties. De opbouw van moeilijkheidsgraad doen we heel geleidelijk, dit om de leerlingen niet te veel druk en stress mee te geven. Wij letten heel goed op de persoonlijke situatie van de leerling en passen ons daar exact op aan tijdens de uitvoering van de rijtaak want de ene leerling zal heel vlot binnen één lesuur de rijtaak geheel zelfstandig kunnen uitvoeren en de andere leerling heeft hier meer tijd voor nodig.

 

Ook krijg elke leerling die bij Rijschool Individu gaat lessen gratis een praktijkwerkboek. In dit boek staat exact hoe de lesonderwerpen uitgevoerd moeten worden en hierin zal de instructeur aantekeningen maken je als huiswerkopdracht meegeven voorafgaand aan de volgende les korte “huiswerkopdrachten’’ door te lezen. Op deze manier ben je ook buiten de les om bezig met het autorijden. Dit vergroot de kans van slagen en verkleind het aantal te nemen lessen. Bij Rijschool Individu maken we ook gebruik van instructiekaarten. Hierin kan de instructeur maar ook jij duidelijk zien hoe je vorderingen zijn. Zo kun je ten alle tijde zien wat je nog te wachten staat en zo weet je ook hoe je in het hele leerproces staat. Wat beheers je al en wat zijn nog aandachtspunten of leerpunten.

 

Theorie

Voordat een leerling op een Tussentijdse Toets of praktijkexamen mag dient hij of zij in het bezit te zijn van een theoriecertificaat. Aangezien de theorie gezien wordt als het ‘minst prettige’ van een rijopleiding, wordt het halen hiervan vaak genegeerd of er wordt te makkelijk over gedacht. Op verschillende manieren proberen wij de leerlingen te wijzen op het belang van het spoedig behalen van het theoriecertificaat. Dit wordt tijdens de rijtest verteld en tijdens de rijlessen.

Uiteindelijk blijft de leerling zelf verantwoordelijk voor het tijdig behalen van het theoriecertificaat.

Tussentijdsetoets

Wij adviseren elke cursist om een tussentijdsetoets bij het CBR af te nemen. Een tussentijdsetoets is een soort proefexamen, de tussentijdsetoets gaat exact zoals een echt examen en geeft inzicht in hoe zo een examen eruit ziet. Je kan voor een tussentijdsetoets niet zakken of slagen, wel krijg je feedback van de examinator en kan je vrijstelling behalen voor je bijzondere manoevres zodat je die op je echte examen niet hoeft uit te voeren. Uit de cijfers van het CBR blijkt dat cursisten die een tussentijdsetoets hebben afgenomen 13% meer slagingskans hebben op het echte examen. Ook uit onze ervaring blijkt dat de cursisten die een tussentijdstoets hebben afgenomen veel meer rust ervaren tijdens het echte examen, het spannende is er dan vaak al een beetje af. Wij nemen de tussentijdsetoets daarom standaard mee in onze pakketten.

Financieel

U heeft bij ons de mogelijkheid om een lespakket in 1 keer of in termijnen te betalen. U krijgt van ons de mogelijkheid om het bedrag over te maken op ons rekeningnummer of eventueel contant te betalen. Bent u, of uw zoon of dochter niet in staat om in de vooraf gestelde termijnen te betalen dan kunt u altijd contact opnemen met ons om een betalingsregeling te treffen zodat uw zoon of dochter toch het rijbewijs kan behalen. 

 

Meer informatie over de kosten en de termijnbetaling vindt u op de pagina pakketten en prijzen.

 

De lesauto

Wij rijden in veilige en goed onderhouden lesauto's, waaronder een Audi A3 een Volkswagen Golf 7 en een Volkswagen Polo en een BMW 1 serie. Alle lesauto's zijn recente modellen en beschikken o.a. over airco/ climate controle, ABS, ESP, airbags rondom en winterbanden tijdens de wintermaanden. Onze auto’s worden continu onderhouden door erkende vakgarages. De kwaliteit van de veiligheid van uw zoon of dochter houden wij hierdoor optimaal. Ook is uw zoon of dochter volledig verzekerd in onze leswagen, zowel als bestuurder als passagier.

 

De rij-instructeur

Onze instructeurs beschikken altijd over de benodigde instructiepapieren. Zo zijn wij volledig WRM en RIS gecertificeerd. Daarnaast zijn de instructeurs speciaal opgeleid in het begeleiden van leerlingen met faalangst. Deze leerlingen kunnen tegenwoordig zelfs een speciaal faalangstexamen afleggen. Zou u graag meer informatie willen ontvangen over een faalangstexamen, dan raden wij u contact met ons op te nemen.

 

De lesgebieden

Ons lesgebied zijn: IJsselstein, Nieuwegein, Utrecht, Vianen, Houten, Benschop, Lopik, Maarssen etc. Naar mate het examen in zicht komt rijden wij altijd met onze leerlingen de ‘bekende’ examenroutes. Dit zodat de leerlingen dan bekend raken aan de routes en ze te laten wennen aan de verkeerssituaties in de gebieden waar veelal de examens worden afgenomen.

 

Onze algemene voorwaarden

In onze algemene voorwaarden staan alle voorwaarden die betrekking hebben op het lestraject. Alle leerlingen worden hier tijdens de rijtest over geïnformeerd en kunnen altijd nagelezen worden op de website of in het praktijk werkboek wat elke nieuwe leerling van ons krijgt.

 

Nawoord

Wij zijn ons ervan bewust dat uw zoon of dochter een rijopleiding maar één keer in zijn of haar leven volgt en dat dit een plezierige, leuke en vooral veilige gebeurtenis moet zijn. Het is namelijk wel uw zoon of dochter. Daarbij komt dat het behalen van een rijbewijs een steeds kostbaarder aangelegenheid wordt. Wij weten dit maar al te goed en hechten dan ook veel waarde aan transparantie en veiligheid.

 

Wij zien onze leerlingen als jong volwassenen die klaar zijn voor de volgende stap in hun leven. Wij doen er alles aan om hen te begeleiden in het behalen van hun rijbewijs. Wij kunnen helaas niet alle verantwoordelijkheden van de leerlingen op ons nemen. Zo zijn bijvoorbeeld de leerlingen zelf verantwoordelijk voor het behalen van de theorie, het machtigen van de rijschool, het controleren van geldigheid van de identiteitsbewijzen of de aanlevering van gegevens zoals lestijden en BSN-nummer.

 

Maar natuurlijk helpen wij u en uw kind daar waar nodig is!

 

Rijschool Individu, persoonlijke rijlessen op maat voor u!

bottom of page